Daar kan geen factuur tegenop

Daar kan geen factuur tegenop

‘Daar kan geen factuur tegenop’, zei de uitvaartleider. We hadden zojuist de diapresentatie en de fotoreportage bekeken van de uitvaart die we samen hadden gedaan. De uitvaartleider was onder de indruk.

De uitvaart

Het was een lange dag. De zon scheen en het was prettig warm. Maar over het dorp gleed een schaduw toen we met de rouwstoet onderweg waren naar de kerk. Daar was de afscheidsplechtigheid en achter de kerk de begraafplaats. Heel veel mensen kwamen afscheid nemen. Er was lang niet voor iedereen plek. Rond de kerk waren daarom een paar grote tenten geplaatst waarin genodigden de dienst via een beeldscherm konden volgen. Er was verdriet, diep verdriet, een gezamenlijk verdriet dat door de nabestaanden werd gedeeld. Maar daarbij was ook warmte, liefde en kracht. En deze warmte, liefde en kracht heb ik in beeld willen brengen. Uit de reactie van de nabestaanden bleek dat dit ook gelukt was. Foto’s die veel meer vertellen dan ‘wat er is gebeurd’. Verhalen om te delen en de liefde vast te houden. Daarom was deze uitspraak ‘daar kan geen factuur tegenop’ ook zo bijzonder duidelijk.
uitvaartfotografie of afscheidfotografie

Uitvaartfotografen Noord

Wij zijn professionele uitvaartfotografen en ons werk is er ook naar. Natuurlijk, logisch zou ik zeggen. We kennen de momenten die belangrijk zijn voor nabestaanden. En willen in beeld brengen wat voor nabestaanden van betekenis is.

Bedrijfsinvesteringen

Om dit werk goed te kunnen doen hebben we een goede foto-uitrusting nodig. Naast de fotoapparatuur ook een goede computer en programma’s om de foto’s te kunnen bewerken, een auto. We hebben vaste lasten zoals, werkruimte, verzekeringen, website en administratie. En moet er belasting betaald worden. Kortom, alles wat nodig is voor een gezonde onderneming. Dus ook een inkomen.

Omgaan met rouw

Rouwfotografie vraagt ook om kennis en vaardigheden op het gebied van rouw. We laten ons hier regelmatig in bijscholen. Daarvoor volgen we workshops, lezingen en trainingen. We zijn geen rouwdeskundigen maar willen zorgvuldig om kunnen gaan met mensen die in rouw zijn.
rouwfotograaf of uitvaartfotograaf

Daar kan geen factuur tegenop

Een afscheidsreportage is niet duur, het kan wel veel geld zijn. Dan heb ik het over de prijs. Maar is een afscheidsreportage in verhouding met de prijs, want daar gaat het om. Wat je krijgt is onbetaalbaar maar van een andere orde dan geld. Broodnodig zou ik zeggen. Voedsel heb je nodig voor energie voor het lichaam. Voor rouwen heb je ook energie nodig. En goede foto’s van de begrafenis of crematie geven die energie. Zo zei een nabestaande die de foto’s had gezien eens tegen me: ‘Er zit kracht in.’ Die kracht gunnen wij, Uitvaartfotografen Noord, iedereen die afscheid moeten nemen van een dierbare. Wil je een keer vrijblijvend een reportage zien? Of wil je graag weten wat de prijs is voor de reportage zoals jij die graag wilt? Vul dan het contactformulier op onze website in.