Daar kan geen factuur tegenop

Daar kan geen factuur tegenop

‘Daar kan geen factuur tegenop’, zei de uitvaartleider. We
hadden zojuist de diapresentatie en de fotoreportage bekeken van de uitvaart
die we samen hadden gedaan. De uitvaartleider was onder de indruk.

De uitvaart

Het was een lange dag. De zon scheen en het was prettig
warm. Maar over het dorp gleed een schaduw toen we met de rouwstoet onderweg
waren naar de kerk. Daar was de afscheidsplechtigheid en achter de kerk de
begraafplaats.

Heel veel mensen kwamen afscheid nemen. Er was lang niet
voor iedereen plek. Rond de kerk waren daarom een paar grote tenten geplaatst
waarin genodigden de dienst via een beeldscherm konden volgen.

Er was verdriet, diep verdriet, een gezamenlijk verdriet dat
door de nabestaanden werd gedeeld. Maar daarbij was ook warmte, liefde en
kracht.

En deze warmte, liefde en kracht heb ik in beeld willen
brengen. Uit de reactie van de nabestaanden bleek dat dit ook gelukt was.
Foto’s die veel meer vertellen dan ‘wat er is gebeurd’. Verhalen om te delen en
de liefde vast te houden.

Daarom was deze uitspraak ‘daar kan geen factuur tegenop’
ook zo bijzonder duidelijk.

uitvaartfotografie of afscheidfotografie

Uitvaartfotografen Noord

Wij zijn professionele uitvaartfotografen en ons werk is er
ook naar. Natuurlijk, logisch zou ik zeggen. We kennen de momenten die
belangrijk zijn voor nabestaanden. En willen in beeld brengen wat voor
nabestaanden van betekenis is.

Bedrijfsinvesteringen

Om dit werk goed te kunnen doen hebben we een goede
foto-uitrusting nodig. Naast de fotoapparatuur ook een goede computer en
programma’s om de foto’s te kunnen bewerken, een auto. We hebben vaste lasten
zoals, werkruimte, verzekeringen, website en administratie. En moet er
belasting betaald worden. Kortom, alles wat nodig is voor een gezonde
onderneming. Dus ook een inkomen.

Omgaan met rouw

Rouwfotografie vraagt ook om kennis en vaardigheden op het
gebied van rouw. We laten ons hier regelmatig in bijscholen. Daarvoor volgen we
workshops, lezingen en trainingen. We zijn geen rouwdeskundigen maar willen
zorgvuldig om kunnen gaan met mensen die in rouw zijn.

rouwfotograaf of uitvaartfotograaf

Daar kan geen factuur tegenop

Een afscheidsreportage is niet duur, het kan wel veel geld
zijn. Dan heb ik het over de prijs. Maar is een afscheidsreportage in
verhouding met de prijs, want daar gaat het om. Wat je krijgt is onbetaalbaar maar
van een andere orde dan geld. Broodnodig zou ik zeggen. Voedsel heb je nodig
voor energie voor het lichaam. Voor rouwen heb je ook energie nodig. En goede
foto’s van de begrafenis of crematie geven die energie. Zo zei een nabestaande
die de foto’s had gezien eens tegen me: ‘Er zit kracht in.’

Die kracht gunnen wij, Uitvaartfotografen Noord, iedereen
die afscheid moeten nemen van een dierbare.

Wil je een keer vrijblijvend een reportage zien? Of wil je
graag weten wat de prijs is voor de reportage zoals jij die graag wilt? Vul dan
het contactformulier op onze website in.Geef een reactie